I sista stund har vi fått möjlighet att anordna en UDB-kurs. UDB står för Utveckla Din Bugg och är öppen för dig som har gått minst Bugg F3 och som nu vill fortsätta att utvecklas.

Kursen Bugg F3 är nu fulltecknad. Har du sökt kursen men inte fått ett antagningsbesked så innebär det tyvärr att du inte kunnat beredas en plats. Har du tidigare gått Bugg F3 kan dock ovanstående UDB vara ett alternativ då det finns gott om plats kvar på den kursen.

I övriga kurser finns det fortfarande några platser kvar. Passa på och anmäl dig direkt så för att inte missa din plats!