Under våren håller Donnum Ferrum på att byta system för hantering av medlemsregistret. I samband med övergången till det nya systemet måste en del data migreras manuellt vilket tar lite tid. Under tiden har vi valt att inte skicka ut avier om medlemskap. Vi har heller inte krävt att medlemsavgiften ska vara betald för att gå fortsättningskurs i nuläget. Medlemskap krävs alltid för att deltaga på våra kurser eller fridans och du som betalt medlemskap under 2014 har för tillfället ett förlängt medlemskap.

Så fort flytten till nya systemet är klar kommer vi sända ut avier om förnyat medlemskap. I samband med flytten kommer vi också gå över till en gemensam medlemsavgiftsperiod. Detta kommer inte drabba dig som medlem. I det fall du redan har betalat medlemsavgift under hösten kommer du inte behöva betala nästa gång förrän 2016.