Vi inför elektronisk avprickning av kursdeltagare. Det är ingen skillnad för dig som går en kurs på Donnum Ferrum men som alltid kan det bli fel eller kan osäkerhet uppstå när rutiner förändras. På sikt innebär detta att administrationen förenklas för föreningen och att det då frigör tid för annat arbete.

För dig som kursdeltagare är det viktigt att du blir avprickad varje kurstillfälle. Klubben behöver kunna redovisa hur många deltagare vi har haft vid varje tillfälle när vi ansöker om aktivitetsstöd och andra bidrag.