Bugg:
1. Henning Phan och Emma Olofsson 
2. Jens Johansson och Rebecca Ånerud
3. Therese Laggren och Johanna Magnusson 

Fox:
1. Peter och Maria Siberg 
2. Johan Salteskär och Petra Grammahage
3. Stefan Johansson och Linda Wighall Lindberg

Jack and Jill:
1. Erik Koldemar och Johanna Olsson
2. Kennie Svensson och Linnea Hammarfjord
3. Jens Johannson och Maria Ekström