Föreningens ordförande Robert Jonasson samt styrelsens ledamot Amanda Bergman har beslutat att avgå från sina respektive uppdrag i styrelsen.
Styrelsen har pga detta konstituerats om. Följande sammansättning gäller fom 9 oktober 2018 tom årsmötet i mars 2019:

Ordförande – Anette Marting
Vice Ordförande – Erik Koldemar
Sekreterare – Magnus Bertilsson
Vice Sekreterare – Kam-Chulw Leung
Kassör – Susanne Arpfjord
Ledamöter – Annika Larsson, Viktor Dykin

Styrelsen tackar Robert och Amanda för er tid i styrelsen och vill samtidigt säga att vi tycker det är tråkigt att ni väljer att avgå men att vi förstås respekterar era beslut.
Vi kommer att göra vårt bästa för att klubbens verksamhet ska fortsätta utan avbrott.

Valberedningen startar nu sitt viktiga arbete med att hitta nya kandidater inför nästa årsmöte och ge oss möjlighet att åter bilda en fulltalig styrelse med 7 ordinare ledamöter samt 2 suppleanter.
Du som är intresserad och känner att du vill bidra till att driva klubben och dess verksamhet – kontakta valberedningens ordförande Peter Wennerholm!

Styrelsen