God fortsättning på det nya dansåret önskar vi ifrån styrelsen.

Här ovan har ni fått lite information om det som händer i klubben i form av kurser, fridans, årsmötet osv. Vi försöker hålla er uppdaterade på det som händer i klubben med lite jämna mellanrum och detta läggs ut i Itakt eller på klubbens hemsida.

Om det är någon i klubben som har tips och idéer som skulle gynna klubben och dess medlemmar så är ni välkomna att skriva/maila oss på styrelsen@dfe.se
Vi behöver tex tips om bra lokaler som finns i kransområdet för ev helgkurser i framtiden.

Golvet i Ada salen är sedan en tid tillbaks åtgärdad och nylackad vilket vi är glada över.

Inför vt 1 har klubben fått brottats med att få ihop lokalbokningarna i medborgarhuset. Efter många turer har vi lyckat få ordning på detta. Kurserna på torsdagarna i A salen är kortare i antal under vt 1 ( 5 tillfällen istället för 8 till reducerad pris). Anledningen till detta är att kommunen själva har bokat lokalen för utbildning under januari månad vilket har medfört att vi har fått göra ändringar i vårt kursutbud.