Som ni alla kanske har märkt så är vårt kursutbud under VT1 mindre än vad det brukar. Detta är tyvärr p.g.a. att vi haft ett stort tapp bland våra instruktörer. Flera instruktörer är hemma och tar hand om blivande små dansare. Några har flyttat, eller efter lång och trogen tjänst valt att inte fortsätta. Detta är ju helt naturligt. Dock har de inte lyckats hitta lika många nya instruktörer. 

De instruktörer som finns kvar har gjort sitt yttersta för att fylla upp kurserna, men de har ju, som alla, bara en viss begränsad tid att ge. Instruktörerna har även haft ett aktivt arbete med att tillfråga potentiella nya instruktörer. Men har tyvärr möts av många nej, då dessa medlemmar inte har möjligheten att binda upp sig. 

Klubbens arbete fortsätter, med att försöka tillsätta kurser framöver, och vi hoppas att vi kan ha ett lika brett utbud av kurser som tidigare. Instruktörerna fortsätter också sitt arbete med att leta efter medlemmar med den kompetens som behövs för att bli instruktör.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Donnum Ferrum