Valberedningen i Donnum har arbetat ett tag nu med att ta fram förslag för ny styrelse inför årsmötet 2019 som kommer att vara 2019 12/3 KL 18:00 i Gamlestans medborgarhus. I enlighet med våra stadgar skall vi tala om vilka som tackat nej till omval.

Följande har valt att tacka nej till omval.
Erik Koldemar (ordinarie ledamot)
Kam-Chulw Leung (ordinarie ledamot)
Victor Dykin (suppleant)

Följande valde under året att bli entledigade från sitt uppdrag i styrelsen.
Robert Jonasson (ordförande)
Amanda Bergman (ledamot)

Styrelseplatser att tillsätta 2019
Vilka platser skall fyllas:
Ordförande:
Ledamot 3: fyllnadsval 1år
Ledamot 4:
Ledamot 5:
Ledamot 6:
Suppleant 1:
Suppleant 2:
Revisorer:
Valberedning:

Ordf Tävlingskommittén:
Ordf Instruktörskommittén:
Ordf sponsor/PR-kommittén:
Ordf cafékommittén:

Vi i Valberedning ber nu medlemmar i Donnum Ferrum som känner att man vill vara med och arbeta i styrelsen för att utveckla vår förening att anmäla sitt intresse till valberedningen, Att arbeta i styrelsen innebär att vara med och se till att vår verksamhet växer och att vi erbjuder våra medlemmar kurser och aktiviteter som utvecklar dansen.

I vår förening och styrelse finns flera olika arbetsuppgifter allt från kontakt med förbund, kommun, tränare, boka lokaler, café, tävlingsgruppen, event, trivselgrupp osv. Känner du att du har något som du vill jobba med eller kan bidraga med så hör av dig. Kanske du själv vill vara med eller kanske tycker du det finns någon annan medlem i Donnum Ferrum som du vill lyfta fram så hör av dig till Valberedningen så tar vi kontakt för ett möte.

Valberedningen kommer att sitta nere på klubben så att ni kan prata med oss om ni vill Söndagarna. 20/1 och 27/1 2019 KL 17:00-20:00

Anmälan om intresse eller förslag på person gör du på val@dfe.se

Med vänliga hälsningar valberedningen
Carolin, Peter (ordf) och Iren