Styrelse:

 • Robert Jonasson Ordförande (1 år) Omval
 • Erik Koldemar Ledamot (1 år) Ersätter avgående styrelsemedlem
 • Anette Marting Ledamot (2 år) Omval
 • Susanne Arpfjord Ledamot (2 år) Omval
 • Annika Larsson Ledamot (1 år kvar)
 • Kam Chulw Leung Ledamot (1 år kvar)
 • Amanda Bergman Ledamot (2 år) Nyval
 • Magnus Bertilsson Suppleant 1’e (1 år) Nyval
 • Viktor Dykin Suppleant 2’e (1 år) Nyval

Kommittér:

 • Camilla Gustafsson Ordförande Instruktörskommittén (1 år ) Nyval
 • Vakant Ordförande Tävlingskommittén (1 år )
 • Gullan Svensson Ordförande Cafékommittéen (1 år ) Omval
 • Vakant Ordförande Sponsor PR kommittéen (1 år ) Nyval

Revisorer:

 • Ylva Svensson Revisor 1á (1 år ) Omval
 • Peder Thoren Revisor 2á (1 år ) Omval
 • Erik Lindblad Revisorssuppleant (1 år ) Omval