Donnum Ferrum är medlem i Svenska Dansportförbundet vars danser är uppdelade i tiodanser samt bugg och rock ’n’ roll (BRR). Alla danser nedan (utom foxtrot) ingår i BRR. I Donnum Ferrums regi kan du lära dig att dansa bugg, dubbelbugg, boogie woogie samt foxtrot.

Bugg

Bugg är i grunden en helsvensk företeelse, men börjar nu göra sitt antågande även i grannländerna samt på kontinenten och är också en variant av den Lindy Hop som kom till Sverige. Dansen utvecklades till den stil som idag dansas på dansställen i hela Sverige. Denna stil har givetvis olika dialekter och varianter, men grunderna är i stort sett lika i hela landet. Denna dans som är enkel i sin uppbyggnad och struktur, är den av våra danser som har flest tävlingsdansare och utövare på social nivå inom Svenska Danssportförbundet.

Bugg är en okoreograferad dans på så sätt att showfigurer inte är tillåtna utan endast så kallade förda buggturer. I grundtekniken förekommer inga skillnader mellan ”utebugg” och tävlingsbugg. Däremot är tävlingsbuggen något mer showig till sin karaktär, herren använder sig av mer fotarbete och paret försöker på alla sätt höja sin utstrålning. Alla turer måste dock vara förda! Musiken kan variera, förut var det vanligt med dansbandsmusik men idag dansar man till allt från tidig rock till modern countryrock och populärmusik. Dansen karaktäriseras av rotationer, dels inom paret dels runt dansgolvet. Akrobatik är inte tillåten.

Dubbelbugg

Dubbelbugg började som en dans i tävlingssammanhang 1982-1983. Syftet med denna dans var att fånga upp de flickor som inte hade en tävlingspartner. Man räknade i början inte med att detta skulle få någon större omfattning, utan vara en litet inslag i dansen. Med facit i handen, kan vi idag se hur denna dansgren har utvecklats och vuxit sig större än både Rock´n´Roll och Lindy Hop i tävlingssammanhang. Dubbelbugg är en koreograferad dans som utförs av tre personer, vanligast med en kille och två tjejer. Dubbelbugg är en liten formationsdans som dansas i någon av Bugg-, Boogie Woogie-, Lindy Hop- eller Rock ’n’Roll-danserna. Ett så varierat program som möjligt eftersträvas men ingen teknik favoriseras framför den andra. Skapande av mönster är ett typiskt karaktärsdrag i Dubbelbugg. Akrobatik är tillåten och bedöms som en del av dansen.

Boogie woogie

Boogie Woogie är den av danserna som tidsmässigt följer Lindy Hop. De första varianterna av denna dans är vad vi i vanliga fall benämner som 50-tals Rock.Vad man valt att göra med den moderna dansen Boogie Woogie, är att man ej har med den akrobatik som var typisk på 50-talet, utan koncentrerar sig på dansen som förbar pardans.

Lindy Hop

Lindy Hop är den äldsta av BRR-danserna som Svenska Danssportförbundet administrerar. Lindy Hop kommer från USA där den utvecklades på 20-30 talet av  i huvudsak färgade dansare. Dansen var från början en foxtrotliknande dans med influenser från en rad olika danser som var populära under 20-talet, exempelvis Charleston, Back Bottom, Boogie Back med flera.  Till Europa kom Jitterbug med amerikanska soldater under andra världskriget och fick i Sverige namnet Jitterbugg. Då grunden för dansen var swingmusiken hade den sin höjdpunkt under 30-talet. Den karakteristik, som Lindy Hop i tävlingsform har idag, är i stort sett lik den som dansades under 30-talet.

Donnum Ferrum arrangerar för närvarande inga kurser i Lindy Hop.

Rock ’n’ roll

Rock´n´Roll är en vidareutveckling av 50-tals Rocken med akrobatiken bibehållen. Här har man under en period från 60-talet och framåt utvecklat och höjt svårighetsgraden på akrobatiken, så att det bland dagens elitdansare krävs mycket övning och träning innan man når de högsta nivåerna. Internationellt är det Rock´n´Roll som är den största dansgrenen med mästerskapstävlingar (EM och VM) för både proffs och amatörer. I Europa är det länder som Tyskland, Frankrike, Italien och öststaterna som dominerar denna danssport. Musiken består helst av rock ’n’ roll musik från femtiotals-stil till modern stil och dansas på stället på ”line and crossline”.

Donnum Ferrum arrangerar för närvarande inga kurser i Rock’n’Roll.

Foxtrot

Foxtrot är inte en av BRR-danserna i Danssportföörbundets regi, men det är en av danserna som Donnum Ferrum lär ut. Foxtrot är en blandning av promenader och vändningar. Stegen består av snabba och långsamma förflyttningar framåt och bakåt, åt sidan eller runt. Det finns grundsteg, men ganska snart lär vi oss att variera snabba och långsamma steg. Foxtrot är en väldigt fri dans där det finns mycket utrymme till musikanpassning. Vi håller en tät dansfattning, som en kram, och testar på olika stilar. Alla dansar med alla.

West Coast Swing

West Coast Swing (WCS) är en social pardans från USA:s västkust, med rötter i lindy hop. West coast swing utvecklas och influeras hela tiden av andra danser.

Dansen bygger i grunden på ett antal basturer som kan varieras på otaliga sätt. Dansen är en så kallad ”slotted dance” vilket innebär att varje par har en tilldelad area att dansa på till skillnad från andra sociala danser där man rör sig runt dansgolvet medsols i dansriktningen.

West Coast Swing är en icke koreograferad, förd pardans. Dansen har tonvikten på ”connection” och musikalitet. Parkänslan är viktig. Dansens rörelser karaktäriseras av en distinkt mjuk elastisk ”look” vilket är följden av den grundläggande stretch/kompressionstekniken. Dansen har en flytande rörelse över golvet och dansarna är upprätta. West coast swing skall harmonisera väl med musiken och spegla dess intensitet och stämningar. Dansturerna skall hänga samman på ett naturligt och harmoniskt sätt utan att störas av några omotiverade stopp eller avbrott – man skall uppleva ett flyt i dansen. Dansen innehåller inslag av improvisationer där följaren ges större utrymme än i många andra pardanser.

West coast swing kan dansas till många olika musikstilar som exempelvis RnB, hiphop, blues och pop till ett företrädesvis lugnt tempo (c:a 80–130bpm).

Gammeldans

Gammeldans är en samlingsbeteckning på en del av de modedanser, som fanns innan foxtrot introducerades i Sverige. De äldre danserna fick därför namnet ”gammeldans”. De danser som oftast räknas till gammaldans är: Vals, Schottis, Polska, Mazurka, Hambo & Snoa

Musik/visor i 2/4 takt: Engelska · Polka och polkett · Schottis

Musik/visor i 3/4 takt: Hambo · Mazurka · Polska · Slängpolska · Vals

Musik/visor i 4/4 takt: Gånglåt · Snoa 

Gillesdans är en vidareutveckling på gammaldansen där grunddanserna utvecklats till, mer eller mindre komplexa varianter, var och en med sitt eget namn. I vissa delar av Sverige kallas även detta för gammaldans.