Har du en fråga? Vi har svaren.

Om du inte hittar svar på din fråga här nedan är du självklart välkommen att kontakta oss.

Klick här och följ instruktionerna.

Kontakta ansvarig för den grupp du är intresserad att engagera dig i. Vi är glada och tacksamma ju fler som vill hjälpa till! Grupperna hittar du på hemsidan under DONNUM.

Du bör komma ca en halvtimma före kursen börjar för att vi ska hinna pricka av alla på deltagarlistan. Observera att det är viktigt att du anmäler dig och prickas av varje gång då ditt deltagande är underlag för våra bidrag från stat och kommun.

Antagningsbesked samt betalningsinformation erhållits via e-post. Notera att betalning måste ske inom utsatt tid enligt information i mailet för att garantera plats på kursen. Saknar vi din betalning kan din plats komma att erbjudas medlemmar som står på väntelista till kursen.

Bekväma kläder! Man blir varm och svettig så något som känns skönt är att rekommendera. Vad gäller skor så är det inte så viktigt på en nybörjarkurs. När man dansar i lite högre tempo är det dock bra om tjejerna har skor med lite hal sula som underlättar då man ska snurra.

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Kursavgiften är 400 kr per kurs (150 kr för ungdoms- och barnkurser).

Medlemsavgift:
Nya medlemmar betalar medlemsavgift i samband med betalning av sin första kurs. Då du antagits till kursen kommer du att få betalningsinformation via e-post.

Existerande medlemmar betalar medlemsavgift i januari. Betalningsinformation skickas alltid via e-post.

Kursavgift:
Kursavgiften betalas efter att antagningsbesked och betalningsinformation erhållits via e-post. Notera att betalning måste ske inom utsatt tid enligt information i mailet för att garantera plats på kursen.

Vår besöksadress är:
Dansklubben Donnum Ferrum
Brahegatan 11
415 01 GÖTEBORG

E-post: info@dfe.se

Kurserna hålls i Gamlestadens Medborgarhus på Brahegatan 11. Klicka här för att se en karta. Åker du kommunalt är det hållplats ”SKF. Medborgarhuset” ligger c:a 300 meter från hållplatsen.

Anmälan till kurs kan enbart ske via vår hemsida. För information, se Aktuella kurser.

Under ett kalenderår är det 4 kursomgångar – VT1 (vårtermin 1), VT2 (vårtermin 2), HT1 (hösttermin 1) samt HT2 (hösttermin 2)

Förtur – När du går en kurs som vid nästa kursomgång följs av en fortsättningskurs har du förtur vid anmälan till denna kurs. Information om förtur och hur du anmäler dig kommer att skickas till din e-post då kursen öppnas för anmälan vid förtur.

Kommunikation sker via vår hemsida.

Vill du kontakta oss eller har frågor skickas dessa till e-postadresser på hemsidan under Kontakt.

Vi har även en Facebookgrupp. Denna är dock ingen kommunikationskanal varför vi hänvisar till e-post om du har frågor eller vill ha kontakt med oss.

Är du intresserad av att börja tävla kontaktar du ordförande för tävlingskommitten. Mer information hittar du under tävlingskommittens sida.

Donnum Ferrum har som mål att våra danskurser ska ha lika antal följare och förare, detta för att alla kursdeltagare ska få ut så mycket som möjligt av dansen och kursen.

Antagning sker i den ordningen som anmälningarna registrerats. Par-anmälningar blir antagna direkt medan en singel-anmälan blir antagen först då någon med motsatt roll anmält sig. Saknas någon av motsatt roll skickas information att man tilldelats plats i kön för antagningar.

Detta innebär att det är alltid enklare att bli antagen till en kurs om anmälan sker som par-anmälan tillsammans med annan kursdeltagare i motsatt roll då dessa par alltid tilldelas en plats förutsatt att kursen inte är fullbokad.

Nej

På våra kurser använder vi oss av så kallat ”garage” med framflyttning i ringen. Detta betyder att man går tillbaka till samma plats och följare eller förare flyttar fram. Även om du anmält dig som par så kommer framflyttning i ringen att ske efter genomförda övningar allt för att man skall få dans med fler och få mer erfarenhet. Man dansar alltså inte med samma person hela kursen.

Om vi frångår ”garage” sättet, kommer det uttryckligen stå i kursbeskrivningen, tex när det är krav på paranmälan osv.