Donnum Ferrum arrangerar kurser på torsdagar och söndagar i Gamlestadens Medborgarhus. En kursomgång är på åtta tillfällen, och varje termin har två kursomgångar. Nedan kan ni läsa en kortare beskrivning av några olika kurser som vi har haft. Alla kurser erbjuds inte alltid, kolla Kurser här på sidan för att se vilka som är aktuella just nu.

På Fridansen på söndagar är alla medlemmar välkomna att bjuda upp till dans. Musiken som spelas varierar både i tempo och stil, så oavsett vilken kurs ni går, ellerom ni ens går en kurs för tillfället, kan ni komma och slipa på tekniken. Det kostar inget, men du måste vara medlem i föreningen.

Parkrav har vi på vissa kurser (markerade med Parkrav: Ja). Det innebär att man måste anmäla sig som par, dvs. en tjej och och en kille (normalt). Man dansar merparten av kursen med sin partner.

Hittar du inte beskrivningen av en aktuell kurs på denna sidan, finns beskrivning för kursen om du klickar in på anmälan.

Buggkurserna

Grundkurs

På grundkursen lär du dig buggens karaktär. Ingen förkunskap behövs, men kursen är också avsedd för dig som dansat förr eller någon annanstans och vill lära dig modern Bugg. Kursen passar även utmärkt för dig som vill träna på grunderna. Här får du lära dig allt från början för att få en bra grund att stå på och för fortsatt avancemang är det nödvändigt att ha den här grunden.
Efter grundkursen finns möjlighet att gå fortsättningskurser i steg från Fortsättning 1 (F1) till Fortsättning 3 (F3). För att få gå vidare till nästa steg måste man ha gått steget innan.
Grundkursen och upp till fortsättningskurs F2 följer ett framtaget material så att man lär sig samma saker oavsett vilken tränare som håller kursen. Däremot för F3, UDB och teknikkurserna blir det variation eftersom respektive tränare lägger sin prägel på kursen.

Barnkurser

Buggkurser för barn 8-12 år. Även barnkurserna i bugg är uppdelade i en nybörjarkurs följt av tre fortsättningskurser, F1-F3.

Ungdomskurser

Buggkurser för ungdomar från 13 år till c:a 20-23 år. Även ungdomskurserna i bugg är uppdelade i en nybörjarkurs följt av tre fortsättningskurser, F1-F3.

Reverserad

är en spännande kurs där tjejerna får dansa förare och där killarna får dansa följare, med andra ord ombytta roller. Alla får mer förståelse för dansen och den man dansar med. Du behöver behärska grunderna, såsom takt.

KTT

står för Klubbtävlingsträning och är för de som ska tävla på vårt klubbmästerskap. Deltagare får inte inneha eller har haft tävlinglicens. Vanligtvis paranmälan.

Back to basic

är en kurs där vi utvecklar vår bugg med hjälp av buggens byggstenar. Ej paranmälningskrav. Förkunskapskrav: minst F3.

Smyckning/SDB

Smyckningskursen inspireras i många delar av tävlingsdans, utan att några krav ställs på att börja tävla. Innehållet varierar från teknik till utstrålning och show, men även hur man kan träna enskilt. Man måste ha gått minst F3.

Teknik

är en teknikkurs där man utvecklar sin dans genom att gå tillbaks till basic och finslipa tekniken. Man måste ha gått minst F3.

UDB

står för ”Utveckla Din Bugg” och kräver att man har gått minst F3. Vanligtvis paranmälan.

VDB

”Variera Din Bugg.” Använd allt du lärt dig på DFe i kursen VDB! Musik i foxtempo ger dig tiden att verkligen dansa med inlevelse & få flyt i dansen. Utveckla samspelet förare – följare. Förkunskapskrav: minst F3. Ej paranmälningskrav.

Dubbelbugg

är en liten formationsdans och utförs av 3 personer, normalt två tjejer och en kille. Den är baserad på dansen Bugg men inslag av andra danser kan också förekomma. För att få ut det mesta av kursen krävs att man har dansat Bugg ett tag, minst F3-nivå. Anmälan behöver inte vara tre och tre utan vi sätter ihop trior under kursens gång

Seniordans

Motionsdans med kursinslag, ålder 60+. Vi dansar och umgås tar en paus, fikar lite och dansar lite till, välkomna.

Foxtrotkurserna

Foxtrot Nybörjare

är till för att sätta grunder och karaktär för dansen. Därefter följer fortsättningskurs Foxtrot Fortsättning.

UDF

står för ”Utveckla Din Fox”. På denna kurs kommer vi jobba med musikanpassning, variation och dynamik, olika varianter av fox, fräcka turer och mycket dans. Du bör ha gått Foxtrot Nybörjare och Foxtrot Fortsättning eller behärska/dansat fox sedan tidigare.

VDF

”Variera Din Fox.” Målet med kursen är att öka dina möjligheter till individuell musikanpassning i dansen. Vi går igenom grunder, musikanpassning, inspirationsövningar, ombytta roller (alla kommer att dansa med alla) och att bryta mönster. Hitta glädjen & öka variationen i din dansstil! Du bör ha dansat ett tag & vara villig att bryta dina mönster. Välkomna!

Teknik och känsla

Lär dig mer om foxteknik för att därigenom få känslan. Tips och träning för att höja din danskvalitet, föra/följa, variation och musikanpassning. Förkunskap: du behärskar/har dansat fox sedan tidigare.

Avancerad

Tips och träning för att höja din danskvalitet ytterligare, föra/följa, variation och musikanpassning. Vi går igenom olika stilar och bygger på med turer. Förkunskap: du ska vara en van Foxdansare för att kunna tillgodogöra dig kursen. Till exempel snurra åt båda hållen, kunna variera takten och bemästra grundteknik.