Valberedningens uppgift är att hitta kandidater till föreningens styrelse samt övriga poster som väljs på årsmötet.

Vi försöker även vara behjälpliga med att hitta kandidater som vill engagera sig i föreningens övriga aktiviteter.

Exempel på detta är: Festgruppen, Sponsor- och PR-gruppen, Trivselgruppen, Webbgruppen, Cafét, Tränare m. m.

Känner Du att Du skulle kunna tillföra något till föreningen, och vill engagera dig!?
Tveka inte!!!
Skicka ett mail med namn, telefonnummer så hör vi av oss.