Trivselgruppen har till uppgift att ordna roliga och sociala aktiviteter för klubbens medlemmar.

Temadanser och after work är några exempel som ligger under trivselgruppens ansvar. Dessutom så anordnar vi resor, bowling, brännboll m. m.

Arbetsuppgifter:
Knyta samman och verkställa idéer som kommer ifrån medlemmarna.