Sponsor-/PR-kommittén har till uppgift att arrangera uppvisningar av alla slag. Det kan röra sig om allt från att vara med i tv och dansa till att visa upp oss nere på stan. En populär företeelse på företagsaktiviteter, fester, m m.

Kontakta Sponsorkommittén genom info@dfe.se