Instruktörskommittén i Donnum Ferrum har som uppgift att utbilda och fortbilda nya och befintliga instruktörer i de dicipliner som vi håller kurser i. Kommittén bestämmer över vilka kurser som ligger på schemat och vilka instruktörer som håller i dem.
Kommittén ansvarar även för ny/fortbildning av personal till DonnumStegens sekretariat.

Följande instruktörer är utbildade genom Svenska Danssportförbundet. De är sorterade i efternamnsordning. Nedan kan du se vilka typer av kurser respektive instruktör håller. Se under aktuella kurser vilka som håller i de olika kurserna just nu.

Kontakta instruktörskommittén genom att skicka mail till ik@dfe.se så svarar vi så fort vi hinner.