Från och med 25 maj 2018 ersätts PUL av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet. Även Dansklubben Donnum Ferrum omfattas av denna förordning och vi vill här informera våra medlemmar om vår hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter använder vi?
Vi lagrar följande personuppgifter i vårt medlemsregister i dans.se: namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer och mailadress.

Vad används personuppgifterna till?
Vi använder dina uppgifter till att administrera kurs- och eventanmälningar, tävlingar samt statistikinsamling. Vi rapporterar personuppgifter till SISU – Svenska idrottsrörelsen Studieförbund, Idrott-online och Svenska Danssportförbundet. Detta görs för att få bidrag till att utveckla vår verksamhet, utbilda klubbens ledare samt stärka danssporten i Sverige.

Medlemsbladet iTakt
Via hemsidan kan du registrera din mailadress för att få medlemsbladet iTakt. iTakt skickas bara ut till de som aktivt fyllt i att de önskar iTakt. iTakt har ingen koppling till medlemsregistret. Önskar du avsluta din prenumeration, klicka på ”avprenumerera” inne i mailet.

Sociala medier och hemsida
För att kunna sprida dansglädje samt attrahera nya medlemmar vill vi ha en levande webbplats och vara levande på sociala medier. Därför publicerar vi där foton från danstillfällen och klubbens event. Vill du inte finnas med på foton och filmer vänligen meddela fotografen eller styrelsen vid fotograferingstillfället. Klubben tillmötesgår dina önskemål gällande detta, men vi är alla människor och ibland kan det hända att bildmaterial publiceras av misstag. Därför rekommenderar vi dig som absolut inte vill synas på dessa plattformar att regelbundet gå igenom materialet som läggs ut samt specificera datum och album vid eventuell felhantering för borttagning. Du som inte önskar vara med på bild, ta kontakt med webmaster@dfe.se

Resultat från tävlingar publiceras på sociala medier och hemsida. Som styrelseledamot, instruktör, kommittéordförande/deltagare finns även bild och namn med på vår hemsida.

Klubben kan inte ta ansvar och ställas ansvarig för foton och filmer som medlemmar väljer att dela eller sprida på sina egna webbplatser eller Facebooksidor.

Vid klubbtävlingar trycks programblad upp med dansparens namn på. Meddela på info@dfe.se om du inte önskar stå med på programbladet.

Hur länge sparas personuppgifter?
Donnum Ferrum sparar medlemmars och kursdeltagares personuppgifter under medlemskapets tid samt ytterligare ett kalenderår. Närvarolistor med enbart kursdeltagarens namn sparas på i 8 år enligt gällande regler.

Vilka rättigheter har den som lämnar personuppgifter?
Den som lämnar personuppgifter till klubben har fortfarande kontroll över sina egna personuppgifter och dessa personuppgifter kan rättas, raderas, eller fås ut på medlemmens begäran. Detta gör du genom att skicka ett mail till: register@dfe.se

Riksidrottsförbundet
I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet även tagit fram en uppförandekod för behandling av personuppgifter. Det är för att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av uppgifter om dig som generellt behandlas. Idrottsrörelsens uppförandekod för behandling av uppgifter hittar du på www.rf.se/personuppgifter. Där hittar du även mer information, svar på vanliga frågor och kontaktuppgifter till Riksidrottsförbundets supportavdelning.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till info@dfe.se