Ett info mejl har skickats ut till alla som har anmält sig till vårens kurser i bugg med start den 23 Januari 2022.

Med anledning av de nuvarande restriktionerna har dock inga kursdeltagare antagits.
I det fall de nuvarande restriktioner förlängs under Januari, kommer vi inte att starta kurserna som planerat.

Kursanmälningarna kommer att behandlas skyndsamt när och om ny information kommer oss till känna.
Kurserna som ligger är således stängda för anmälan tills vidare.

/Styrelsen, Donnum Ferrum