Jubileumsfest för Donnum Ferrum som firar 35 år som förening