Klubben vill välkomna alla våra medlemmar till en ny typ av kurs för Donnum Ferrum. Under senare delen av höstterminen kommer klubben att anordna en tvådagars helgkurs med Tobias Wallin, känd från Let’s dance.

https://dans.se/dfe/shop/?event=85661

Smooth Fox

är en fox-stil med fokus på Posture, Connection samt Movement. Utifrån dessa tre ledord kommer ni förbättra inte bara er Fox utan all form av dans där vi utgår från kroppskontakt. Vi jobbar utifrån mekaniker och tekniker hämtade från Ballroomdansen (som egentligen ligger till grund för den vanliga foxen). Dock samtliga tekniker utgår från ett Socialdans-perspektiv! Allt handlar om att göra er till bättre dansare med ett bättre och stabilare lead. Smooth Fox handlar kort och gott om att ta sig från A till B på bästa möjliga sätt med maximal effekt med förutsättningen, att hela tiden hålla en bra connection. Detta gör att vår lead ́n follow blir starkare och tydligare.. Denna dag kommer ni få känna på grunderna i Smooth Fox och även bli utmanade i diverse olika Actions.

Smooth Jive

är en socialdansanpassad ”vanlig jive”. En swingdans som dansas till en lite lugnare och swingigare tempo. Här utgår vi från principer och mekaniker där vi står från varandra – allt vi jobbar på går att applicera till danser med öppen hållning. En väldigt lekfull o rolig dans.

Smooth Fox & Smooth Jive

är skapad av proffsdansaren Tobias Wallin 8 faldig Svensk mästare, utbildad dansinstruktör och deltagare i Let’s Dance 11 säsonger. Tobias arbetar 100% som professionell dansare, är involverad samt arrangerar många olika dansanta projekt och även flitigt anlitad av socialdansare runt om i landet.

Kursen kommer att

vara i medborgarhuset i Gamlestaden, lördagen den 30 november 10:00-16:00 och söndagen den 1 december 10:00-15:00. På lördagen kommer temat vara foxtrot, och under söndagen kommer temat att vara jive. Det kommer även vara dans till spellista under lördagskvällen.

Kursen är endast öppen för medlemmar i Donnum Ferrum och kommer att kosta 1150 kr per person för två dagar, och 650 kr per person för en dag. I priset ingår antalet dagar man väljer, lunch, fika och även lördagens danskväll.

Anmälan för två dagar kommer att öppna den 6 juni kl 12:00. Vi har valt att skjuta på släppet av endagars biljetter och vi återkommer på Facebook och dfe.se med mer information om detta.

Lördagskvällen kommer också att vara öppen för medlemmar som inte deltar på kursen att gå på till en kostnad på 100kr.