Under våren kommer så kommer Donnum Ferrum anordna 2 tillfällen 28/2 samt 11/4 2023 med socialdans där SDM spelar upp till dans.

Anmälan ej nödvändig, betala för ditt deltagande i dörren med Swish.

kostnad för = 150 sek / tillfälle