Foto: Pär Aronsson

Under Donnum Ferrums 30-årsjubileumsfest utnämndes fem engagerade medlemmar till hedersmedlemmar. Förutom äran, plakett och blommor får medlemmen gratis medlemskap i Donnum Ferrum.

Kriterier
Medlemmen har under flera år varit engagerad i klubben, haft en eller flera olika roller och engagerat sig utöver vad som varit förväntat. Hen har varit en positiv profil för klubben och synonym med Donnum Ferrum. Hen har ett stort hjärta för klubben och lyser som en ledstjärna för övriga medlemmar. Medlemmen har en outtröttlig anda som klubben skall vara stolt över och hen har verkligen visat att hen kan ”ge järnet” för klubben!

Riktlinjer för vem som kan utnämnas
Medlemmen som skall hedras skall utses av styrelsen och kan då inte vara en del av styrelsen. Hen skall vara medlem i klubben. Hen skall vara känd för ett stort antal medlemmar i klubben och vara synonym med Donnum Ferrum.

Följande personer utnämndes som hedersmedlemmar på 30-årsjubileumet:
Erik Koldemar – för sitt engagemang med att utveckla och hålla igång vår växande ungdomsverksamhet, han har tidigare varit styrelsemedlem och aktiv inom tävlingsgruppen.

Håkan Mårtensson – för sitt engagemang med att tänka utanför boxen med vår kursverksamhet, har startat upp pop-up kurser och temakurser med inspirerande instruktörer. Sitt arbete med att hitta nya och utbilda instruktörer. Har också hållit kurser under tidigare kulturkalas där de bidragit med att sprida kännedom om klubben i staden. Håkans träning, coachning av tävlingspar och aktivitet i den tidigare SM-gruppen.

Camilla Gustafsson – för sitt engagemang med att tänka utanför boxen med vår kursverksamhet, har startat upp pop-up kurser och temakurser med inspirerande instruktörer. Sitt arbete med att hitta nya och utbilda instruktörer. Har också hållit kurser under tidigare kulturkalas där de bidragit med att sprida kännedom om klubben i staden. Camilla är även idag ordförande för IK. Hon har även varit engagerad med underhållning på klubbens fester både i form av spex och som en av klubbens pärlor.

Gull-Britt ”Gullan” Svensson – för sitt engagemang och sin
servicekänsla i vårt café Baktakten, på fridanser, klubbtävling och på
fester. ”Gullan” är en person att räkna med och som alltid ställer upp när
det behövs.  

Peter Wennerholm – för sitt engagemang i tävlingsgruppen och
tävlingskommittén. En inspirerande instruktör och ordförande i
valberedningen där han har bra koll på våra stadgar.